Mätarbloggen

Driftstörningar i eposten idag

Publicerad onsdag, 27 januari 2021
Skriven av Kalle Hultman

Ambiductor växer och vi gör därför ett omfattande arbete med vår epost som kan påverka vår svarsfrekvens idag onsdag. 

Vi bytter om eposten och har börjat uppleva oväntade driftstörningar som förhoppningsvis löses under dagen. Inga epost kommer försvinna.

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Njut av badsträndernas temperatur i sommar

Publicerad måndag, 01 juni 2020
Skriven av Kalle Hultman

Tack vare Internet-of-Things och LoRa kan man nu erbjuda ny positiv information i dessa knepiga tider. I Mölndal kan man nu se aktuell badtemperatur på kommunens stränder. 

I Mölndal kan man se uppdaterad badtemperatur med hjälp av Ambiductors badtemperaturboj som skickar kommunikation via radio till en av Mölndal Energis master. Bojen som snart får sällskap av några syskon mäter vattentemperaturen med stor noggrannhet på 0,5m djup i Stensjön.

Kommunikationen sker över 1,3 km genom en sträcka som inte är fri sikt. Ändå ligger den med mycket bra signalstyrka och har rättat sig in i "spreading factor 8" och en mycket låg felfrekvens. Skulle något hända som stör signalen så skulle bojen autmatiskt öka sin räckvidd för att anpassa sig efter nya förhållanden. På andra order i Sverige har vi bojar som pratar upp till 4 mil.

Ambiductors badtemperaturboj har blivit en stor succé och bygger på en väldigt genomarbetad boj med en dynamisk sensor med hög kvalitet. Batteriet kan räcka i upp till 22 år och hela sensorn är dränkbar.

Badtemp i Mölndal

Läs mer om produkten via denna länk

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Analys LoRa och LPWAN inom elbranschen

Publicerad torsdag, 14 november 2019
Skriven av Kalle Hultman

Servanet, Sundsvalls stadsnät, har gjort en stor analys av LoRa och andra LPWAN-teknikers potential inom elbranschen. Det är intressant läsning som bygger på data från både intern och extern 

Som med alla analyser av ny teknik så kommer detta såklart bli omodernt i och med vidare utveckling. Vi hoppas på fler liknande analyser i framtiden.

Klicka på bilden för att ladda ner utredningen.

 

Utredning om LoRa inom elbranschen

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

33 år gammal mätare

Publicerad söndag, 20 januari 2019
Skriven av Kalle Hultman

Våra oljemätare är av allra högsta kvalitet. Den här veckan fick vi in bilder på en 33 år gammal mätare som är dags att bytas ut.

33 år gammal VZO oljemätare

Mätaren användes numera för spetsvärme till en värmepump, men hade tidigare använts för oljepannan innan den blev utkonkurrerad av mer miljövänlig och ekonomisk energi. Det är fantastisk att en mätare kan användas så länge i aktiv tjänst.

Mätaren från sidan

Källa och bilder: Lundagrossisten

I det här fallet valde kunden att byta ut mätaren mot en ny av samma storlek. Det har såklart hänt en del teknikutveckling på mätarna, men vi har kvar samma flödesmätarutrustning eftersom den fungerar lika bra nu som då.

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Gör staden smart i Karlstad

Publicerad tisdag, 08 januari 2019
Skriven av Kalle Hultman

Intresset för smarta städer ökar dramatiskt för varje dag som går. Och detta med all rätta eftersom det finns både ökad samhällsnytta och sparade kostnader att uppnå. Nästa vecka kommer Mittnät i Karlstad anordna ett seminarie om detta och vi har bjudits in som talare.

Gör staden smart i Karlstad

Med på seminariet följer även Blink Services, som är en svensk LoRa-operatör. Mer om detta går att läsa på Mittnäts hemsida.

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Utanpåliggande mätning i gallerian

Publicerad söndag, 30 december 2018
Skriven av Kalle Hultman

Ibland känns fjärrvärmemätning fel. Det har tidigare förekommit felaktig mätning i ett fåtal fall. Oftast beror felaktig mätning på felaktigt montage. Driftspersonal på Västermalmsgallerian i Stockholm kände denna oro när förbrukning inte stämde med deras egna bedömningar. Vi fick i uppdrag att utreda detta.

Västermalmsgallerian

Istället för att kontakta Fortum som ägde mätaren eller mätarens tillverkare, fick vi i uppdrag att, som oberoende testorgan, undersöka om mätningen stämmer. Vi skulle alltså utreda energiförbrukningen utan att stoppa värmetillförseln eller göra någon permanent åverkan på anläggningen. Till detta passar vår utanpåliggande mätare TDS-100H perfekt.

Rören var DN80 så vi valde flödesgivare M2FOB som passar DN50-700. Dessa monteras fritt och fäster med både magnetism och med hjälp av kedjor som kan spännas med ett vred. M2FOB medger mätning enligt både N-, V-, W- och Z-metoden. Alltså hur många gånger man låter ultraljudssignalen studsa i röret innan den når andra sensorn.

Montage skedde på tre platser. Två olika raksträckor på returen och en på tilloppet. Orsaken till detta var att vi ville hitta den plats med bäst förutsättningar för en stabil signal. På den bästa platsen växlade signalstyrkan mindre än 0,5% vilket är mycket bra (max +/-3% tillåts). På sämsta platsen, som var den som vi trodde skulle vara bäst på returen med upp till +/-1,5%, kanske t.o.m. +/-2%. Detta kan bero på termometrar och flänsar som gav upphov till mer turbulent flöde än man kunde tro.

TDS-100H monterad på returledningen, strax innan energimätaren

Vi testade både V-metoden och Z-metoden och V-metoden gav den bästa signalen. Se bild ovan. Normalt ska handenheten inte behöva matning, men eftersom vi inte tillgång till någon laddad mätare så använde vi en batterieliminator under mätningen. Om man gör detta måste man vara noggrann med jordning m.m.

Med dessa initiala tester gjorda satte vi igång med själva mätningen.

Flödet vi uppmätte vid kontant mätning under några minuter stämde mycket väl med den befintliga mätaren. Flöde 5,84 jämfört med 5,80 innebär en felmarginal under 1%. Detta minimala fel följdes åt under hela mätperioden. En energimätares mätnoggrannhet kan tillåtas upp till 2% vilket motsvarar energimätare klass 2. Detta blir ett bevis för att både den befintliga och den tillfälliga mätningen stämmer.

TDS-100H flödesuppgiftEnergimätare flödesuppgift

Resultatet blir alltså otvivelaktigt och driftspersonalen kunde fortsätta felsöka orsaken till den höga förbrukningen.

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

LoRa-skola - Hur aktivera OTAA respektive ABP

Publicerad fredag, 14 december 2018
Skriven av Kalle Hultman

Hur aktivera OTAA respektive ABP?

Varje ny användare av LoRaWAN behöver veta hur man får data från en LoRaWAN-enhet. Oavsett hur man kommit i kontakt med LoRa-tekniken så har många nog undrat över alla nya begrepp och förkortningar. Man stöter på begrepp såsom OTAA, ABP, DevEUI, AppNonce m.fl.

Här ska vi försöka sätta förklara de viktigaste begreppen kring denna till synes förvirrande röra på ett ställe. Jag hoppas den sparar tid för de som vill öka sin förståelse för LoRaWAN. Notera dock att begreppen gäller LoRaWAN 1.0 - förändringar kan ske inför senare versioner av LoRaWAN. Och för att inte göra någon ännu mer förvirrad är detta endast en grundläggande information. Fördjupning kan vi hjäpa er med på annat sätt.

LoRaWAN-telegram skapas i en givare/mätare och består av två delar: Header och Payload. Headern innehåller all information som krävs för att få radiotrafiken att fungera. Payload innehåller givarens mätdata. LoRaWAN-telegrammet skickas via LoRa-radio till en gateway. Därifrån skickas det via internet (ethernet eller mobilt) till en nätverksserver, oftast i molnet.

Nätverksservern utför de funktioner som krävs för att LoRaWAN ska fungera innan datan vidarebefordras till lämplig applikationsserver för dekryptering och bearbetning*. LoRaWAN-telegrammet krypteras längs hela resan, först genom en Network Session Key (NwkSKey) för nätverksservern (header) och sedan via en Application Session Key (AppSKey) för applikationsservern (payload).

*)Observera att det i verkligheten finns en annan server kallad Join Server som hjälper nätverks- och applikationsservrarna under anslutningsprocessen. Den ökar säkerhetsfunktionalitet viktigt för brukare och tillverkare av produkter, men komplicerar bara schemat nedan.

LoRa-arkitektur

Fråga: Men var kommer NwkSKey och AppSKey från?

Svar: Beror på "aktiveringsmetoden": OTAA eller ABP. Se nedan.

 

OTAA: Aktivering över luften (Over-the-air activation)

I OTAA tilldelas en givare en DevEUI, en AppEUI och en AppKey. AppKey används för att generera NwkSKey och AppSKey. Så var observerant på S-et för att undvika bli förvirrad. Vid aktivering skickar enheten en Join request och använder svaret för att ange NwkSKey och AppSKey. Enheten spar dessa nycklar och fortsätta använda dem för att kommunicera. Om sessionsnycklarna förloras eller nätverket väljer att ta bort dem, måste enheten återansluta sig för att skapa nya nycklar.

OTAA join request

Fördelar:

 • Sessionsnycklar skapas endast vid behov, så det kan inte riskera att hamna i orätta händer innan aktivering.
 • Om enheten flyttas till ett nytt nätverk kan den återanslutas för att generera de nya nycklarna - snarare än att behöva programmeras om.
 • Nätverksinställningar som RxDelay och CFList kan specificeras vid anslutningstid.

Nackdelar:

 • En lista med med unika DevEUI och AppKey och rätt AppEUI krävs.
 • Enheten måste stödja denna funktion och kunna lagra dynamiskt genererade nycklar.
 • Om man råkar ta bort enheten ur servern måste man återaktivera enheten då nycklarna är förlorade.

ABP: Aktivering från fabrik (Activation by personalisation)

I ABP behöver en enhet inte en DevEUI, en AppEUI eller en AppKey. Istället är sessionsnycklarna NwkSKey och AppSKey förprogrammerade i enheten och enheten är förregistrerad på nätverket. När enheten vill kommunicera gör den det med hjälp av sessionsnycklarna utan att behöva använda en anslutningsprocedur först.

ABP join request

Fördelar:

 • Givaren behöver inte kunna utföra ett anslutningsförfarande.
 • Givaren behöver inte avgöra om en anslutning är krävs, eftersom det aldrig är nödvändigt.
 • Inget system är nödvändigt för att ange en unik DevEUI eller AppKey.

Nackdelar:

 • En lista med unika NwkSKey och AppSKey måste, på ett säkert sätt, skickas från leverantör till kund. Nycklarna måste skyddas från att läcka tillt tredje part.
 • Nätverksinställningar kan inte anges av servern för hantering av frekvensplan m.m.
 • Vid flytt till en ny server krävs säker borttagning av alla nycklar i den gamla servern, eller så krävs en omprogrammering av enheten.
 • Om servern hanteras felaktigt och svarar med felaktigt Sequence number så kan givaren tro att den är kapad och slutar skicka data.
Fråga: Så använder jag OTAA eller ABP?

Svar: Det beror på situationen, personligt tycke och smak samt typ av givare. Se nedan.

 

Slutord

Med korrekt hantering kan båda metoderna vara lika säkra och effektiva. För givare rekommenderar vi OTAA där det är möjligt. Det är det enklaste sättet att uppnå viss hög säkerhet när det är dags att installera.

För mätare rekommenderar vi ABP för att kunna testköra hela systemet innan leverans. Detta minimerar eventuella problem under driftsättning.

Läs mer om LoRa på vår hemsida.Läs mer om LoRa på vår hemsida.

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Inbrott i VA-verk, LoRa en lösning?

Publicerad tisdag, 20 november 2018
Skriven av Kalle Hultman

Ett inbrott har upptäckts i vattenverket i Järbo. Som en säkerhetsåtgärd uppmanar Sandviken energi kunder i området att inte dricka det kommunala vattnet. Det som inte får hända hände.

Bild från SVT

Bild: SVT Nyheter

Vi erbjuder lösningen på detta - dörrlarm via LoRa. Då kan man detektera aktivitet med dörrar eller via IR-övervakning i lokalen. Sen skickas ett larm omedelbart till vald server som sen larmar jourpersonal och/eller larmtjänst.

Ambiductors dörrlarm

Läs mer om produkten via följande länk.

Att detekera inbrott och driftproblem kan spara stora kostnader när olyckan väl är framme. Ring gärna oss för mer information.

Läs mer i följande artikel

 

Kontakta oss på 08-501 676 76 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information.

 

Företagsfakta

Propellervägen 6B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Stolt samarbetspartner

Giving people