Individuell mätning och debitering

IMD går ut på att spara på förnödenheter såsom värme, el och vatten genom att debitera förbrukningen. Med ekonomiska incitament kan man spara förbrukade reseurser och därmed spar man pengar och hjälper samtidigt miljön. Att sänka förbrukning kan göras genom att effektivisera utrustningen i fastigheten eller genom att ändra attityd hos de som använder fastigheten. Det ena utesluter inte det andra.

Vi har i Sverige under många år arbetat med effektivisering av styrutrustningen men inget ger så stora effekter i förhållande till investering som att ändra människors attityd till förbrukning. Detta görs genom individuell mätning och debitering.

Vatten

Genom att mäta varm- och/eller kallvattenförbrukningen i respektive lägenhet i flerbostadshus får alla samma möjlighet att påverka kostnader som de som bor i villa. Besparingarna ligger ofta kring 20-30% av förbrukningen direkt efter installation av mätsystem. Besparingen är oftast bestående, men kan minska eller öka med tiden beroende på hur debiterigen hanteras och genom hur väl de boende hålls informerade.

Systemet består av vattenmätare som monteras i lägenheternas inkommande stam/stammar. Dessa mätare kommunicerar trådlöst eller trådbundet med en server som sen används för att påverka avgifter till de boende. Inget spring in i folks lägenheter behövs efter att vi installerat systemet.

Det system vi använder är anpassat till krav från både hyresgästföreningar och fastighetsägare. Debitering av vatten är generellt enkelt för alla att förstå nyttan med.

El

Individuell mätning av el kan bli aktuellt om man antingen betalar schablonavgift på elförbrukningen eller om det blir ekonomisk fördelaktigt att ha 1 fast avgift till el-leverantören per fastighet istället för 1 fast avgift per lägenhet. Besparingen kan variera krafigt från fastighet till fastighet.

Värme

Genom att mäta och debitera tillförd värme kan boende själva påverka hur höga deras värmekostnader blir. Besparingarna beror mycket på fastigheten men enligt Energimyndigheten kan det bli över 20% energibesparing i äldre fastigheter.

Systemet kan bestå av olika typer av mätutrustning beroende på fastighetens beskaffenhet. Debiter kan ske via värmemätare (energimätare), radiatormätare och temperaturgivare. Alla tre system har sina fördelar och nackdelar. Vi hjälper gärna till med rådgivning.

Ring våra säljare för mer information eller för att boka ett besök

Företagsfakta

Propellervägen 6B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Stolt samarbetspartner

Giving people