Smart fastighet

Övervaka viktiga funktioner i byggnader

Populära produkter

Övervaka läckage eller intrång av vatten

 • Hushåll
 • Fjärrvärmeutrymmen
 • Élcentraler
 • Källare och pumpgropar

Övervaka intrång i utrymmen med hjälp av dörrlarm/fönsterlarm

 • Säkra elkraft och VA
 • Tyst larm kopplat till larmtjänst
 • Inbrottsövervakning utan tillgång till matning och/eller mobiltäckning
 • Övervakning av dörrar, fönster och grindar

Fjärravläs och logga byggnaders inomhustemperatur

 • Komfort i lägenheter
 • Komfort i kontor
 • Logga temperaturer över tid
 • Samla in via MODBUS eller standard LoRa

Optimera utnyttjande av kontor och allmänutrymmen

 • Maximera utnyttjandet i konferensrum
 • Optimera utnyttjandet i kontorslandskap
 • Behovsstyrd ventilation
 • Behovsstyrd belysning

Förhindra legionella i varmvatten

 • Minska risk på sjukhus
 • Eliminera risker i stora flerbostadshus
 • Ta inga risker i köpcentrum
 • Mät temperatur och öppna ventil

Företagsfakta

Medlemskap

Svenskt VattenMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Följ oss på LinkedIn

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Stand with Ukraine 
Följ oss på Facebook

Tel +468-501 676 76
Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden