Smart säkerhet

Övervaka viktiga funktioner och få sekundsnabba larm från tusentals enheter

Populära produkter i denna kategori

Övervaka läckage eller intrång av vatten

 • Hushåll
 • Fjärrvärmeutrymmen
 • Élcentraler
 • Källare och pumpgropar

Övervaka intrång i utrymmen med hjälp av dörrlarm/fönsterlarm

 • Säkra elkraft och VA
 • Tyst larm kopplat till larmtjänst
 • Inbrottsövervakning utan tillgång till matning och/eller mobiltäckning
 • Övervakning av demensboende

Förhindra legionella i varmvatten

 • Minska risk på sjukhus
 • Eliminera risker i stora flerbostadshus
 • Ta inga risker i köpcentrum
 • Mät temperatur och öppna ventil

Företagsfakta

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell