Framtidens mätinsamling

Mätare och mjukvara är viktiga komponenter inom försörjningssektorn. Noggrannhet och tillförlitlighet säkerställer inkomster och minimerar problem. Vi har lagt mycket fokus på enkel installation och felsökning samtidigt som vi håller högsta nivå på noggrannhet och tillförlitlighet. Genom en mycket hög kompetensnivå, låga priser och ett rejält fokus på utveckling är vi mycket konkurrenskraftiga.

För att kunna bibehålla eller rent av sänka kostnaden när det ställs allt högre krav på mätare och mjukvara så har vi försökt se över mätinsamlingsutrustningen. Den krävs för att få data från mätare till mjukvara, men vår förhoppning har länge varit att använda etablerad teknik för att kapa denna kostnad radikalt, utan att sänka kvaliteten.

1. Mätare

Mätare

Viktig utrustning för att sätta värde på konsumerad volym eller energi

2. Mätinsamling

Mätinsamling

En kostnad som vore trevlig att minimera

2. Mjukvara

Mjukvara

Interface mellan information och människa

Ambiductor har nu, som första företag i Sverige, tittat närmare på hur man kan standardisera, förenkla och spara rejäla kostnader med framtidens teknik inom Internet-of-Things. Låt oss nu presentera vad vi kommit fram till.

Önskelista

Vi har utfört en marknadsundersökning inom försörjningssektorn och sammanställt nedanstående önskelista på framtidens mätinsamling.

ikon kablar

Inga kablar - inga elektriker

Kablar innebär risk för skador vid åsknedslag och kräver underhåll och personal. Framtidens mätinsamling måste ske via luften. Luftburen kommunikation har tidigare inneburit vissa nackdelar - antingen har räckvidden och öppenheten inte varit tillräckligt bra eller så har utrustningen krävt 230V-matning.

Framtidens mätinsamling ska inte lida av dessa begränsningar, utan ska fungera utan extern spänningsmatning, vilket inte mobilkommunikation klarar.

ikon sakerhet

Högsta säkerhet - dubbel kryptering

Säkerheten måste vara så god att ingen kan läsa kommunikationen eller ges möjlighet att påverka utrustningen. Kryptering bör ske i flera steg med AES128 motsvarande säkerheten i en VPN-tunnel. Mottagarens adress och innehållet i telegrammet bör krypteras separat.

Störsändning skall också minimeras i framtidens mätinsamling, trots möjlighet till öppna nät.

ikon rackvidd

Oöverträffad räckvidd

Etablerad radiotrafik begränsas av räckvidder, inte enbart i sträcka men främst genom störningar såsom betongväggar och skog. Framtidens mätinsamling bör klara kommunikation i hus även där mobiltäckningen saknas. Räckvidd runt 10km i stadsmiljö eller 15km i glesbygd bör klaras av.

Framtidens mätinsamling ska inte hindras av andra applikationer som delar radiovågorna och ska nå längre räckvidder än all annan etablerad teknik.

ikon batteri

Batteridrift

Mätare i villor skall klara batteridrift under utesittningstiden (upp till 10 år). Hur lång batteritiden blir kommer såklart bero på hur ofta telegram skickas, hur lång räckvidd utrustningen kräver och hur mycket batterikapacitet utrustningen har, men det ska gå att lösa.

Idag saknas standardiserad tvåvägskommunikation med batteridrivna enheter. Detta skall framtidens mätinsamling klara.

ikon dubbelriktad

Dubbelriktad kommunikation

Varje telegram som skickas ska få ett klartecken att det nått sin adressat. Om inte så ska den skicka meddelandet igen. Via svaret kan även mätaren få parameterförändringar. Detta är möjligt via mobilkommunikation och M-bus men inte via wireless M-bus. M-bus är den enda tekniken att lösa detta med batterimatade enheter vilket är ett stort problem i villor och inom VA-marknaden.

Framtidens mätinsamling skall klara alla krav på dubbelriktad kommunikation.

ikon mobil

Oberoende utan mobiloperatör

Systemet skall klara alla möjliga applikationer och utrustning, inte enbart energimätare och vattenmätare. På så sätt utvecklas tekniken av mångfalt fler aktörer och standarden blir mer oberoende. Framtidens mätinsamling skall vara oberoende från mobiloperatörer vilket spar stora pengar och möjliggör väsentligt större tillgänglighet.

Systemet skall gå att dela med andra samhällsfunktioner, organisationer och privatpersoner. Tekniken ska vara billig och kunna göras helt öppen, men även stängd för att kunna ha sitt eget nät.

ikon skalbarhet

Skalbarhet

Det perfekta mätinsamlingssystemet skall passa oavsett om man har mätare i en fastighet upp till en hel stad. Skalbarhet ställer enorma krav på kostnad, säkerhet och flexibilitet. Systemet skall även passa organisationer med stor tillgång till servicepersonal, men även för små organisationer där detta saknas. Därför behövs gott om kunskap att tillgå från olika källor och branscher.

Framtidens mätinsamling skall passa alla storlekar på system och organisationer.

ikon kostnad

Låg startkostnad, låg driftskostnad

Både investeringskostnad och driftskostnad ska vara så låg att den tillåter allt mer fokus på bra mätare och bra mjukvara för mätdatahantering. Sänkta kostnader ska inte innebära sänkt tillförlitlighet, säkerhet eller funktionalitet. Systemet ska även kräva mindre service och därmed spara personalkostnader. Priser ska vara så låga att man kan bygga upp redundanta system och ändå spara pengar jämfört med annan etablerad teknik.

Framtidens mätinsamling ska göras ekonomiskt och tekniskt oberoende från mobiloperatörer och spara stora belopp för den som monterar upp sitt eget nät.

Detta låter såklart som en utopi. Men Ambiductor kan, som första mätarleverantör i Sverige, erbjuda ett sådant system. Det kallas LoRa. Låt oss visa nedan.

Jämförelse mellan olika system

  M-bus wireless M-bus GSM/3G/4G NB-IoT Sigfox LoRa
Kabelfritt Nej OK Nej* Nej* OK OK
Säkerhet Nej OK Delvis** OK Nej OK
Lång räckvidd OK Nej Nej OK OK OK
Batteridrift OK OK Nej Nej OK OK
Dubbelriktad OK Nej OK OK Nej OK
Oberoende OK Delvis*** Nej Nej Nej OK
Skalbarhet OK Nej Delvis**** Delvis**** Nej***** OK
Driftskostnad Låg Medel Hög Medel Medel Låg


*) 230V krävs normalt för att klara hela utesittningstiden

**) Säkerheten inom 2G/3G/4G beror på leverantören, och hackning är en potentiell risk
***) Ja, OMS T1 är oberoende, men C1 m.fl. är proprietära (leverantörslåsta)
****) Skalbarhet inom mobil tekni är möjligt men knappast kostnadseffektivt
*****) Sigfox har för små telegram för många applikationer och hindrar därför IoT

Klicka här för att veta mer:

Vad är LoRa?

Hur börjar man?

 

Företagsfakta

Armévägen 61-63, 187 64 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Onninen

Kontakta oss gärna för tips på en lokal installatör.