Möjlig programmering i LoRa-tekniken

Möjlig programmering

Alla LoRa-givare från Ambiductor programmeras på vårt kontor innan leverans. Samtliga givare kan anpassas till den programmering som kunden önskar. Många parametrar går även att fjärrprogrammera om man anslutit sig till Ambisolution applikationsserver.

Nedan förklarar vi de vanligaste parametrarna:

Aktiveringsmetod

OTAA

Aktivering där nycklar och frekvensplan skickas från servern.

ABP

Aktivering där all programmering ligger i givaren direkt från fabrik.

Sändningsperiod

Tidsbunden sändningsperiod

Den vanligaste metoden att skicka telegram är en bestämd sändningsperiod. 1 telegram per timme, dygn eller annan tidsenhet.

Händelsestyrd sändning

En alternativ metod är att skicka telegram händelsestyrt. Då skickas ett telegram när en händelse sker. Våra givare skickar även telegram med en viss period för att visa status och hantera LoRa.

Händelsestyrda enheter kan även skicka efter ett förutbestämt antal händelser (flerhändelsestyrt).

Loggningsperiod

När tidsbunden sändningsperiod används kan loggning ske flera gånger per sändningsperiod. För våra givare klarar vi upp till 24 mätpunkter i samma telegram.

Loggningsperioden ställs därför separat från sändningsperioden.

Codecs

SL codec

Våra givare kan fås med en codec som komprimerar data. Avkodning av detta är nödvändig för att läsa all data.

Detta kan ske enligt följande:

  • Vår applikationsserver Ambisolution. Data kan hämtas via API eller FTP. Kontakta oss för mer information
  • Amazon Web Services direkt från vald nätverksserver
  • Avkodning i egen applikationsserver eller tredjepartsserver

M-bus

M-bus är en standard inom energi- och vattenmätning. Det används inom både trådbunden och trådlös kommunikation och även inom LoRa.

Om data sker i M-bus-form så rekommenderar vi vår applikationsserver Ambisolution för att kunna tidsstämpla och avkoda informationen. Men det går även att göra detta i egen server.

Ingen codec

Utan codec är informationen mer lättläst, men då är man begränsad gällande mängden informationen i ett telegram.

Publika och privata nät

I privata nät tillåts allas enheter ansluta, eventuellt med en avgift. I privata nät kommunicerar bara nätägarens enheter. Kontakta oss gärna för att råd kring detta.

Redundans

Insända värden kan medfölja flera telegram. Ibland kan samma telegram sändas flera gånger och ibland kan tidigare mätvärden medfölja nya telegram med överlapp.

Med denna rubrik menas dock enbart hur många gånger samma telegram sänds.

Slumpvis TX

För att öka mängden mottagna telegram så kan LoRa-enheter innehålla en slumpgenerator som sprider ut telegram efter senaste mätvärde tagits.

 

Kontakta oss för mer information.

Företagsfakta

Armévägen 61-63, 187 64 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Stolt samarbetspartner

Giving people