WSP kritiserar BoverketBoverket lämnade tidigare en rapport om att individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten endast skulle vara lönsamt i 55% av bostadsbeståndet. Därför rekommenderas inga krav på IMD i fastigheterna. I en rapport från WSP granskas nu Boverkets rapport om IMD. Granskningen slår ner på många delar av rapporten där det konstateras att Boverkets resultat bygger på felaktiga utgångspunkter, och att Boverket inte följer EU-direktivet.

WSP kritiserar Boverket Boverket lämnade tidigare en rapport om att individuell mätning och debitering (IMD) av värme och vatten endast skulle vara lönsamt i 55% av bostadsbeståndet. Därför rekommenderas inga krav på IMD i fastigheterna. I en rapport från WSP granskas nu Boverkets rapport om IMD. Granskningen slår ner på många delar av rapporten där det konstateras att Boverkets resultat bygger på felaktiga utgångspunkter, och att Boverket inte följer EU-direktivet.

Hur riksdagen agerar i frågan är ännu oklart, och även hur EU reagerar på Sveriges implementering av Energieffektiviseringsdirektivet.


Rapporten går att beställa från WSP.

WSP granskning Boverket

Företagsfakta

Armévägen 61-63, 187 64 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Onninen

Kontakta oss gärna för tips på en lokal installatör.