Vattenläckage är omätt vatten

Publicerad tisdag, 22 mars 2022 Skriven av Kalle Hultman

Vattenläckage är omätt vatten

Inom VA pratas det mycket om vattenläckage. Oftast ligger detta mellan 20-35% av allt vatten som tillförs VA-systemet. Men vad är egentligen läckage?

Läckage kan delas upp i tre typer:

  1. Brustna rördetaljer.
  2. Långsamma läckage i VA-systemet.
  3. Omätt vatten.

Brustna rördetaljer ger upphov till plötsliga och stora vattenläckage. Långsamma läckage är svårare att upptäcka men kan detekteras genom algoritmstyrd zonövervakning i mjukvara såsom Ambisolution.

Omätt vatten är sådant som tillfaller kunden utan debitering. Många i branschen hävdar att detta är den största delen "läckage". Ambiductors vattenmätare W1 har mycket låga startflöden. Konkurrerande ultraljudsmätare har oftast dubbelt så högt startflöde och mekaniska mätare upp till 5 gånger så högt.

Om bara 5% av en kommun med 55 000 vattenmätare har läckande toaletter/kranar kan därför ca: 1,8 miljoner SEK per år gå förlorade med andra ultraljudsmätare.

I filmen ser man tydligt hur otäta kranar (och otäta toaletter) förbrukar vatten som aldrig debiteras. Detta klassas som läckage men är i själva verket omätt förbrukning av vatten.

https://www.youtube.com/watch?v=And1nByI6Os

Lösningen på omätt vatten heter Qalcosonic W1 och andra läckage Ambisolution.

 

Företagsfakta

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Propellervägen 6B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell