DS/PSC, PLC och PLH

Temperaturgivare för energimätare

Parkalibrerade med ±0,05 K noggrannhet.
Passar energimätare av alla typer av mätare, applikation och andra yttre faktorer.

Egenskaper Möjligheter
Noggrannhet / klassificering
 • Värme: 2004/22/EG (MID)
 • Kyla, värme/kyla: PTB K7.2
Storlekar
 • Alla
Möjliga utgångar
 • Pt100
 • Pt500
 • Pt1000
Möjliga ingångar
 • N/A
Kraftmatning
 • N/A
Viktig information
 • DS/PSC är inbyggd i vissa mätare
 • 2/4-trådsanslutning
 • Tekniska data, se nedan

 

Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.

Företagsfakta

Armévägen 61-63, 187 64 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Kontakta oss gärna för tips på en lokal installatör.