AB1205 Nivågivare

Senlab A AB1205 Senlab A AB1205

Nivågivare (ultraljud) med LoRa (IP68)

Övervakar nivå av vätska eller fast material med både periodisk och händelsestyrd sändning.
Passar övervakning av bräddvattenmätning, kammare, brunnar, tankar, silos m.m.

Made in EU

Egenskaper Möjligheter
Noggrannhet / klassificering
 • IP68
 • OTAA (standard)
 • ABP eller Picogateway-driftsatt (på begäran, alternativ till OTAA)
Storlekar
 • N/A
Möjliga utgångar
 • LoRa 868MHz
Möjliga ingångar
 • 4...20mA
Kraftmatning
 • 20 års batteri (beror på hur den används)
Viktig information
 • Lista på testade applikationer kan fås på begäran
 • Periodisk sändning av max 24 värden (1 vid leverans)
 • Sändningsperiod kan ställlas fritt i minuter (60 min vid leverans)
 • Stöder slumpvis justering av sändningsperiod (aktiverad vid leverans)

 

Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.

Företagsfakta

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Propellervägen 6B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell