Ambisolution

Ambisolution

Ambisolution är namnet på Sveriges bästa IoT-server. Servern, som drivs av Ambiductor, hanterar allt som handlar om LoRa-kommunikation.

Ta kontroll över dina mätare och givare med LoRa.

Varför Ambisolution?

Vår applikationsserver möjliggör insamling, hantering och programmering av sensorer och mätare i fält. Servern möjliggör visualisering i andra system och export till alla stora mätdatahanteringsprogram.

Vad ingår i Ambisolution?

Våra mätare med integrerad LoRa innehåller en speciell tidsfunktion för att upprätthålla specifika krav från Swedac gällande tidsstämpling. Då krävs anslutning till Ambisolution™. Servern håller även reda på alla parametrar i mätare och givare såsom:

 • Dekryptering och avkodning av telegram, inklusive sortering av redundanta värden
 • Optimering av radiotrafiken med analys av signalstyrkor
 • Loggning av händelser och larmer
 • Export via API och FTP
 • Batteriövervakning
 • M.m.

LoRa datainsamling till Ambisolution

Redundanta servrar placerade i Sverige säkerställer integriteten i samhällskritisk information.

Valfri nätverksserver/operatör kan användas. Kravet är att nätverksservern tillåter kommunikation med Ambisolution™ och att man använder ett konto med både uplink och downlink (betalkonto).

Vilka mätare och givare stöds?

Servern stöder bl.a.:

 • Energimätare E3
 • Flödesmätare F1 IP68 (mässing), W1 (komposit), WM20 (mässing eller komposit)
 • Integreringsverk CALEC ST III
 • Valfri mätare med Senlabs externa modul
 • Senlabs alla givare
 • M.fl.

 

Ingående komponenter i Ambiductors system

Sensorer och mätare

Uppkopplade saker med LoRaWAN, NB-IoT, wireless M-bus eller 5G.

Infrastruktur

Kan innehålla gateways, nätverksserver, antenner, repeaters m.m. Den vägleder data mellan saker och Ambisolution.

Applikationsserver

Efter dekryptering och avkodning styr den sakerna och exporterar data till valfri mjukvara. Varje LoRa-nät kan ha flera anslutna applikationsservrar.

Driftsättning

Saker driftsätts enligt fabrikanters anvisningar. Första driftsättning bör ske av Ambiductor, eller annan utbildad personal. Port öppnas till Ambisolution™ och funktionstestning sker i samråd mellan nätägare och Ambiductor.

 

Kontakta oss för mer information.

Företagsfakta

Medlemskap

Svenskt VattenMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Följ oss på LinkedIn

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Stand with Ukraine 
Följ oss på Facebook

Tel +468-501 676 76
Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden