Användningsområden

Läs mer om de enormal möjligheterna med Internet-of-Things och LoRa.

Smart säkerhet

Smart säkerhet (3)

Övervaka viktiga funktioner och få sekundsnabba larm från tusentals enheter

Smart mätning

Smart mätning (5)

Mät förändring av en nivå eller förbrukning för debitering eller analys

Smart optimering

Smart optimering (5)

Minska förbrukning, maximera utnyttjande och öka komforten

Statistik

Statistik (1)

Håll koll på vad som hänt historiskt för att kunna redovisa och planera för förbättringar.

Populära produkter i denna kategori

Komplettera befintliga vattenmätare med pulsutgång

  • Kallvattenmätare
  • Varmvattenmätare
  • Värmemätare
  • Kylamätare

Mät och presentera aktuell badtemperatur ±0,2 °C

  • Sjövatten
  • Havsvatten
  • Bassänger
  • Fiskeodlingar

Mät energiförbrukning, godkänt för debitering

  • Debitera energiförbrukning i villor och flerbostadshus
  • Debitera undermätning (t.ex. IMD)
  • Analysera och optimera energiförbrukning
  • Mät energiproduktion

Mät vattenförbrukning, godkänt för debitering

  • Debitera av vattenförbrukning i villor och flerbostadshus
  • Debitera undermätning (t.ex. IMD)
  • Analysera förluster i VA-nät
  • Inbyggt läckagelarm och överflödeslarm

Övervaka läckage eller intrång av vatten

  • Hushåll
  • Fjärrvärmeutrymmen
  • Élcentraler
  • Källare och pumpgropar

Övervaka intrång i utrymmen med hjälp av dörrlarm/fönsterlarm

  • Säkra elkraft och VA
  • Tyst larm kopplat till larmtjänst
  • Inbrottsövervakning utan tillgång till matning och/eller mobiltäckning
  • Övervakning av demensboende

Optimera tömning av slamtankar

  • Minska mängden CO2-utsläpp från resor med tankbilar
  • Spar arbetstid
  • Planera verksamheten på distans
  • Förebygg servicebehov

Fjärravläs och logga byggnaders inomhustemperatur

  • Komfort i lägenheter
  • Komfort i kontor
  • Logga temperaturer över tid
  • Samla in via MODBUS eller standard LoRa

Få bästa utomhustemperaturen med 20 års batteridrift

  • Utomhustemperatur för fastighetsautomation
  • Optimera montageplats utan problem med räckvidd
  • Extrem batterilivslängd
  • Vattentät tempgivare

Optimera belysning på gator och torg

  • Styr belysning efter astrour, ljusrelä eller belastning
  • Spar energi genom effektiv styrning
  • Klass C säkerställer omedelbar styrning utan fördröjning
  • Få driftstatus löpande

Optimera renhållningsresurser efter nyttjande

  • Styr städning efter besökarantal
  • Spara trender för att räkna ut städbehovet
  • Passar flygplatser, köpcentrum, kontor och annan allmän yta
  • Helt anonymiserat för att stärka personskyddet

Optimera utnyttjande av kontor och allmänutrymmen

  • Maximera utnyttjandet i konferensrum
  • Optimera utnyttjandet i kontorslandskap
  • Behovsstyrd ventilation
  • Behovsstyrd belysning

Förhindra legionella i varmvatten

  • Minska risk på sjukhus
  • Eliminera risker i stora flerbostadshus
  • Ta inga risker i köpcentrum
  • Mät temperatur och öppna ventil

Halv- eller helautomatisk bevattning av grödor

  • Vattna efter behov med automatisk styrning
  • Spar onödiga resor och vattenslöseri
  • Klass C säkerställer omedelbar styrning utan fördröjning
  • Få driftstatus löpande

Företagsfakta

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell