Användningsområden

Läs mer om de enormal möjligheterna med Internet-of-Things och LoRa.

Smart fastighet

Smart fastighet (5)

Övervaka viktiga funktioner i byggnader

Smart mätning

Smart mätning (3)

Mät förändring av en nivå eller förbrukning för debitering eller analys

Smart industri (IIoT)

Smart industri (IIoT) (0)

Övervaka energiflöden och processer inom Industri 4.0

Smart stad

Smart stad (2)

Styr och övervaka viktiga funktioner i samhället

Populära produkter

Komplettera befintliga vattenmätare med fjärravläsning via LoRa

 • Kallvattenmätare
 • Varmvattenmätare
 • Även värmemätare och kylamätare

Mät och presentera aktuell badtemperatur ±0,2 °C

 • Sjövatten
 • Havsvatten
 • Bassänger
 • Fiskeodlingar

Mät energiförbrukning, godkänt för debitering

 • Debitera energiförbrukning i villor och flerbostadshus
 • Debitera undermätning (t.ex. IMD)
 • Analysera och optimera energiförbrukning
 • Mät energiproduktion

Övervaka läckage eller intrång av vatten

 • Hushåll
 • Fjärrvärmeutrymmen
 • Élcentraler
 • Källare och pumpgropar

Övervaka intrång i utrymmen med hjälp av dörrlarm/fönsterlarm

 • Säkra elkraft och VA
 • Tyst larm kopplat till larmtjänst
 • Inbrottsövervakning utan tillgång till matning och/eller mobiltäckning
 • Övervakning av dörrar, fönster och grindar

Fjärravläs och logga byggnaders inomhustemperatur

 • Komfort i lägenheter
 • Komfort i kontor
 • Logga temperaturer över tid
 • Samla in via MODBUS eller standard LoRa

Optimera belysning på publika ytor

 • Styr belysning efter astrour, ljusrelä eller belastning
 • Spar energi genom effektiv styrning
 • Klass C säkerställer omedelbar styrning utan fördröjning
 • Få driftstatus löpande

Optimera utnyttjande av kontor och allmänutrymmen

 • Maximera utnyttjandet i konferensrum
 • Optimera utnyttjandet i kontorslandskap
 • Behovsstyrd ventilation
 • Behovsstyrd belysning

Förhindra legionella i varmvatten

 • Minska risk på sjukhus
 • Eliminera risker i stora flerbostadshus
 • Ta inga risker i köpcentrum
 • Mät temperatur och öppna ventil

Hämta in mätarställning m.m. från Siemens områdesmätare

 • Detektera förluster i VA-nät
 • Zonindela distributionsnätet

Företagsfakta

Medlemskap

Svenskt VattenMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell

Följ oss på LinkedIn

Förfrågningar: info@ambiductor.se
Support: support@ambiductor.se

Stand with Ukraine 
Följ oss på Facebook

Tel +468-501 676 76
Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden