Skip to main content

Förfrågningar:
info@ambiductor.se

Support:
support@ambiductor.se

Telefon:
+468-501 676 76

 

Energimätare, vattenmätare, oljemätare, Internet-of-Things och smart metering

Jämför infrastruktur

Redan 2016 började vi arbetet med att hitta ett modernare mätinsamlingssystem än vad som fanns tillgängligt. Vi började med att genomföra en omfattande marknadsundersökning inom fjärrvärme och VA. Resultatet blev att Ambiductor blev första leverantör i Europa att erbjuda LoRa i debiteringsgodkända mätare.

Ambiductor har, som första företag i Sverige, tittat närmare på hur man kan standardisera, förenkla och spara rejäla kostnader med framtidens teknik inom Internet-of-Things. Låt oss nu presentera vad vi kommit fram till.

Önskelista - det perfekta mätinsamlingssystemet

Vi har utfört en marknadsundersökning inom försörjningssektorn och sammanställt nedanstående önskelista på framtidens mätinsamling.

Batteridrift 10 år

Mätare i bostäder skall klara batteridrift under utesittningstiden (upp till 10 år).

Dubbelriktad kommunikation

Möjlighet att påverka utrustningen i efterhand. Att optimera radiotrafiken och att felsöka under drift är viktigt.

Inga kablar, inga elektriker

Kablar innebär risk vid åsknedslag och kräver underhåll och personal. En mätinsamling bör ske via luften.

Kryptering, inbyggd säkerhet

Data få inte hamna i fel händer, och systemet skall inte kunna utnyttjas för kriminella syften.

Oberoende från mobiloperatör

Systemet ska kunna konkurrensutsättas. Ska klara andra applikationer och utrustning än energimätare och vattenmätare.

Överlägsen räckvidd

För att minimera antal radiomottagare eftersträvas räckvidd runt 10km i stadsmiljö eller 15km i glesbygd.

Skalbarhet

Det perfekta mätinsamlingssystemet skall passa oavsett om man har mätare i en fastighet upp till en hel stad.

Lägre start- och driftskostnader

Pris på mätare sett över 10 års utesittningstid ska vara lika bra eller bättre än alternativen.

Summering

Olika typer av infrastruktur

Vi har jämfört ett urval radioprotokoll. Proprietära protokoll förtjänar inte att jämföras. Vi kan bara tänka oss att jobba med öppna protokoll. Kunder skall vara trygga med att de äger sin egen lösning.

LoRaWAN

LPWAN-system utvecklat för mätinsamling på 868MHz-bandet

Utbyggt för 80% av Sveriges befolkning och standardiserat globalt

NB-IoT

LPWAN-system utvecklat för mätinsamling via mobilnätet

Under uppbyggnad med fokus på tätorter

Wireless M-bus

Gammaldags mätinsamling på 868MHz-bandet

Korta räckvidder och begränsad till ett fåtal sensorer

Sigfox

Ett system som liknar LoRaWAN men som finns i begränsad skala i Sverige

Jämförelse mellan system

Batterilivslängd

 Bra Wireless M-bus, Sigfox och LoRaWAN drar mycket lite energi. Det krävs för att få använda 868 MHz. LoRaWAN har olika batterilivslängd beroende på täckningsförhållandena.
 Medel NB-IoT drar mer ström och har kortare batterilivslängd, men den kan vara tillräcklig beroende på användningsområde
 Dålig  

Dubbelriktad kommunikation

 Bra NB-IoT och LoRaWAN stöder dubbelriktad kommunikation vid varje telegram för både parameterförändringar och firmwareuppdatering.
 Medel Sigfox stöder dubbelriktad kommunikation.
 Dålig Wireless M-bus stöder normalt inte dubbelriktad kommunikation

Inga kablar, inga elektriker

 Bra Jämförelsen gäller bara radiosystem så fullt stöd i alla dessa
 Medel  
 Dålig  

Kryptering, säkerhet

 Bra NB-IoT och LoRaWAN har inbyggd kryptering och ytterligare säkerhetsfunktioner som förhindrar kapning och tjuvlyssning.
 Medel Wireless M-bus kan fås med kryptering.
 Dålig Sigfox utvecklades utan inbyggd säkerhet.

Oberoende från mobiloperatör

 Bra LoRaWAN kan fritt byta operatör och är därför helt oberoende.
 Medel

Wireless M-bus kan byta operatör men det är för kostsamt att sätta upp ett nytt nät för att detta ska vara aktuellt.

NB-IoT kan bara byta operatör om produkterna noggrannt förberetts för detta.

 Dålig  Sigfox har bara en operatör.

Överlägsen räckvidd

 Bra NB-IoT, Sigfox och LoRaWAN har mycket lång räckvidd och begränsas främst av topografi och byggnader
 Medel
 Dålig Wireless M-bus har en mycket begränsad räckvidd.

Skalbarhet

 Bra LoRaWAN och NB-IoT är byggt för både Proof-of-Concept och enkel uppskalning.
 Medel
 Dålig

Wireless M-bus är kostsamt vid uppskalning då det kräver ett omfattande antal radiomottagare.

Sigfox saknar duktiga operatörer i Sverige.

Kostnader

 Bra

LoRaWAN är billigast i större skala.

Wireless M-bus är billigast när man bygger i liten skala, men dyrare när det skalas upp.

 Medel Sigfox är svårt att bedöma i avsaknad av större befintliga nät.
 Dålig NB-IoT är det dyraste i jämförelsen p.g.a. dyrare hårdvara och större batteri.

Övriga faktorer att ta hänsyn till

Mängden data

Största begränsningen hos LoRaWAN, Sigfox och wireless M-bus är mängden data som kan skickas. Detta beror inte på tekniken utan på att man använder 868MHz som har regler att följa.

Denna begränsning drabbar inte NB-IoT som kan skicka mycket mer data.

Dubbel radiokommunikation

Om även fastighetsägaren skall kunna läsa ut sin data kan det krävas dubbel kommunikation.

För detta krävs antingen att man delar med sig av sin krypteringsnyckel, vilket vi avråder från, eller att man har produkter med dubbel kommunikation. T.ex. LoRaWAN och wireless M-bus.

Telegramstorlek

Alla system har begränsningar i storlek på telegram. Sigfox klarar bara mycket små telegram, för små för t.ex. energimätare.

För LoRaWAN beror detta på spreading factor men klarar de flesta behov. Wireless M-bus motsvarar ungefär LoRaWAN.

Med NB-IoT kan man skicka mycket större datamängder.

Driveby/walkby

Driveby kräver att man skickar data mycket ofta. Där är endast wireless M-bus en lämplig teknik. Ingen av de andra systemen passar för driveby eller walkby.

Latency

Med NB-IoT finns en potentiell försening av när telegrammet kommer fram. Det innebär att händelsestyrda larmer kan bli försenade.

Denna begränsning drabbar inte LoRaWAN, Sigfox och wireless M-bus.

Kompetens/support

God tillgång till transparent och tillförlitlig information och välutbildad personal hos leverantörer och operatörer är ofta skillnaden mellan ett misslyckat från ett lyckat projekt.

"Det perfekta mätinsamlingssystemet kombinerar flera olika tekniker för att optimera dess styrkor."

Summering

Efter jämförelsen ovan kan man bedöma att LoRaWAN är det överlägset bästa systemet för de flesta applikationer men de andra systemen har fördelar. Wireless M-bus har stöd för walkby/driveby. NB-IoT har bättre indoor-täckning och inga begränsningar i mängden data när man har spänningsmatning.

Vår generella rekommendation är därför att basera sin mätinsamling genom LoRaWAN men med komplettering med både wireless M-bus för driveby och NB-IoT för brunnar. Då har man marknadens bästa mätinsamlingssystem.

Telefon:
Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel +468-501 676 76

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden

Vi stöttar

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

© Copyright 2010 - 2024 - Ambiductor AB - All Rights Reserved - Plattform av Joomlaproffs.se