Skip to main content

Förfrågningar:
info@ambiductor.se

Support:
support@ambiductor.se

Telefon:
+468-501 676 76

 

Energimätare, vattenmätare, oljemätare, Internet-of-Things och smart metering

Hållbarhet

Vi vill bidra till en bättre och en renare värld. Vi vill genom hållbar utveckling kontinuerligt minska vår påverkan på miljön.
"Att kunna bidra till minskad miljöpåverkan samtidigt som vi spar pengar åt våra kunder är en underbar möjlighet."

I vårt miljöarbete så ingår bl.a. att:

 • uppfylla eller överträffa samtliga tillämpliga myndighetskrav och andra skyldigheter.
 • upprätta och efterleva egna miljökrav och mål.
 • dokumentera och storleksbedöma våra avtryck på miljön för att ge möjlighet att kompensera detta.
 • arbeta för optimerad energieffektivitet genom hela verksamheten. I de fall det är praktiskt genomförbart och ekonomiskt försvarbart skall bästa tillgängliga teknik användas.
 • tillämpa och utveckla vår källsortering, energi- och materialåtervinning.
 • minimera vår materialanvändning. Dessutom skall materialval göras för att kunna maximera återvinningsgraden i verksamhetens samtliga funktioner.
 • välja leverantörer och samarbetspartners som vill och kan bidra till att minska vår gemensamma miljöpåverkan.
 • tillse att samtliga medarbetare innehar förståelse och kunskap nog för att kunna ta ansvar för sin egen miljöpåverkan.
 • kontinuerligt utveckla våra ställningstaganden och förbättra våra miljöfrämjande rutiner. Vi skall kontinuerligt utvärdera och utveckla fastigheter, utrustning och fordonspark med avseende på energiförbrukning, utsläpp, bränsle och avfall.

Kvalitetspolicy

Vi skall:

 • genom ett processorienterat arbetssätt kontinuerligt utveckla vår verksamhet för att på bästa sätt tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar.
 • ligga i teknikutvecklingens framkant och vara lyhörda för marknadens behov och helst svara upp mot dessa innan de uppstår.
 • genomföra strategiska aktiviteter som kvalitetssäkrar hela förloppet från förfrågan till leverans och uppföljning.
 • ständigt förbättra våra medarbetares förståelse för kvalitet.
 • aldrig tappa vår kritiska syn på den kvalitetsnivå vi håller idag, utan eftersträva att ständigt förbättra oss.

Dokumentation

Vi tillämpar ett kvalitetsledningssystem liknande ISO 9001. Kvalitet är centralt för Ambiductor och vi bedömer att vi idag har en tillräckligt strikt årlig internrevision, men dagens marknadskrav har dock ytterligare ökat behovet av att dokumentera och presentera företagets processer. Då ny utgåva av ISO-standarden nyligen lanserats planerar vi att inom en snar framtid certifiera oss enligt kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 / 14001.

Telefon:
Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel +468-501 676 76

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden

Vi stöttar

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

© Copyright 2010 - 2024 - Ambiductor AB - All Rights Reserved - Plattform av Joomlaproffs.se