Ambisolution™

Ambisolution

Ambisolution™ är namnet på Sveriges bästa LoRa-server. Servern, som drivs av Ambiductor, hanterar allt som handlar om LoRa-kommunikation

Ta kontroll över dina mätare och givare med LoRa

LoRa-nätverk med Ambisolution

Varför Ambisolution™?

Vår applikationsserver möjliggör insamling, hantering och programmering av ”IoT-saker” i fält. Servern möjliggör visualisering i andra system och export till alla stora mätdatahanteringsprogram.

Vad ingår i Ambisolution™?

Våra mätare med integrerad LoRa innehåller en speciell tidsfunktion för att upprätthålla specifika krav från Swedac gällande tidsstämpling. Då krävs anslutning till Ambisolution™. Servern håller även reda på alla parametrar i mätare och givare såsom:

 • Dekryptering och avkodning av telegram, inklusive sortering av redundanta värden
 • Optimering av radiotrafiken med analys av signalstyrkor
 • Loggning av händelser och larmer
 • Export via API och FTP
 • Batteriövervakning
 • M.m.

Redundanta servrar placerade i Sverige säkerställer integriteten i samhällskritisk information.

Valfri nätverksserver/operatör kan användas. Kravet är att nätverksservern tillåter kommunikation med Ambisolution™ och att man använder ett konto med både uplink och downlink (betalkonto).

Vilka mätare och givare stöds?

Servern stöder bl.a.:

 • Energimätare HEAT 1 och E3
 • Flödesmätare FLOW 4, FLOW 4 IP68 (dränkbar), W1 (komposit)
 • Integreringsverk CALEC ST II
 • Valfri mätare med Senlabs externa modul
 • Senlabs alla givare
 • M.fl.

Hur Ambisolution fungerar

Ingående komponenter i Ambiductors system

Saker

Mätare och givare med LoRaWAN.

Gateway

Programmeras att kommunicera med er nätverksserver/operatör.

Nätverksserver

Finns att köpa som en tjänst eller drivas i egen regi. Den vägleder data mellan saker och Ambisolution™.

Applikationsserver

Efter dekryptering och avkodning styr den sakerna och exporterar data till valfri mjukvara. Varje LoRa-nät kan ha flera anslutna applikationsservrar.

Driftsättning

Saker driftsätts enligt fabrikanters anvisningar. Första driftsättning bör ske av Ambiductor, eller annan utbildad personal. Port öppnas till Ambisolution™ och funktionstestning sker i samråd mellan nätägare och Ambiductor.

 

Kontakta oss för mer information.

Företagsfakta

Propellervägen 6B, 183 62 TÄBY, Sweden
Tel 08-501 676 76

info[at]ambiductor.se

Följ oss på FacebookFölj oss på LinkedInMedlem i FöretagarnaMedlem i Slussen

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

Dahl Ahlsell