Skip to main content

Förfrågningar:
info@ambiductor.se

Support:
support@ambiductor.se

Telefon:
+468-501 676 76

 

Energimätare, vattenmätare, oljemätare, Internet-of-Things och smart metering

Vatten 2023: Smartare hantering av mätdata avslöjar svagheterna i VA-nätet

Vatten 2023

Behovet av investeringar i de kommunala VA-näten är omfattande och kostnaderna för service och underhåll ökar. För att möta utmaningarna och skapa en bättre bild av vilka åtgärder som bör prioriteras har svenska VA-bolag utvecklat ett nytt system för hantering av mätdata i samarbete med teknikföretaget Ambiductor. En demoversion av analysverktyget Ambisolution visas upp på vattenmässan i Göteborg den 24-26 oktober.

-AmbiSolution är en plattform som validerar, presenterar och exporterar all data från mätare och andra sensorer. Vi kommer att ha en livedemo där man kan få se historiska data och momentan mätning via en faktisk demoanläggning i hallen

Kalle Hultman, vd på Ambiductor.

AmbiSolution har utvecklats i samarbete med svenska VA-bolag för att lösa de många svåra uppgifter branschen står inför.

-Med stora investeringsbehov i distributionsnäten, många och kostsamma läckage och låg nivå av digitalisering är behovet mycket stort av ett system som kan möta dessa utmaningar

förklarar Kalle Hultman

Han poängterar att Ambisolution inte ska jämföras med allmänna IoT-plattformar som bara samlar in och visualiserar data.

-All data valideras och sparas tidsstyrt för flera års framtida behov. Data ägs av kunden och kan långtidslagras på en server inom den egna organisationen. Data förädlas för att hitta samband, anomalier och minskar behovet av rondering och fel fokuserade serviceinsatser.

VA-bolagen får genom systemet möjlighet att utföra läcksökning i nätet för att både detektera och lokalisera åtgärder. Alla mätare kan delas in i zoner för anpassad analys och visualisering. Zoner kan även innehålla andra sensorer såsom tryckgivare, tempgivare, turbiditetsgivare och regnmätare.

-Vi märker ett växande intresse för våra produkter och system som bygger på öppenhet och fabrikatsoberoende. Mässan ger oss möjlighet att visa på styrkan med LoRa-tekniken där vi idag är branschledande samt nya sätt för våra kunder att hantera den insamlade datan för att spara resurser och utveckla verksamheten.

Kontakt: Karl-Johan Hultman

Telefon: +468-409 046 61
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.ambiductor.se

Om Ambiductor

Ambiductor har försett svenska marknaden med vattenmätare och energimätare sedan 2010. Företaget var först i Europa med IoT-uppkopplade, certifierade fjärrvärmemätare. Idag levereras en mängd olika smarta sensorer inom VA, fjärrvärme, fastigheter och samhälle.

Till mätarna finns en mätdatahanteringsmjukvara AmbiSolution. Ambiductor samarbetar med operatörer såsom Netmore, Telia, Tele2, Telenor, Stadshubbsalliansen, Servanet m.fl. Företaget tillhandahåller inga egna radionät. Detta för att skapa en öppen marknad utan inlåsningseffekter. Med Ambiductors lösningar bibehålls total valfrihet.

Idag leder företaget IoT-branschen med flest LoRa-uppkopplade mätare i Sverige och är en aktiv deltagare i debatter och spridning av kunskap. Förutom djup kunskap inom kommunikation så deltar även företaget i framtagande av nya branschregler gällande mätteknik. Förklaringarna till företagets snabba organiska tillväxt är öppenhet, kunskap och tillförlitlighet.

Välkommen att besöka Ambiductor på mässan Vatten 2023. Vi står i monter B07:62.

Mässan pågår 24-26 oktober i Svenska mässan, Mässans Gata/Korsvägen i Göteborg.

Få din biljett via https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&900972023&&ProjectId=43633&KampId=XNET101028;0

In English: https://tickets.svenskamassan.se/projects/esuccess/bin/iisclt.cia?n&OpenSession&esproject&20023&21639&300972023&&ProjectId=43633&KampId=XNET101028;0


Telefon:
Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel +468-501 676 76

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden

Vi stöttar

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

© Copyright 2010 - 2024 - Ambiductor AB - All Rights Reserved - Plattform av Joomlaproffs.se